بازگشت ایمیل نرم و سخت soft and hard email bounce

بازگشت ایمیل

بازگشت ایمیل نرم و سخت soft and hard email bounce

وقتی ایمیلی توسط سرور ایمیل مخاطب رد می شود، اصطلاحا به آن بازگشت ایمیل می گوییم. انواع مختلفی از بازگشت ایمیل با توجه به دلیل آن وجود دارند.

Hard Baounce یا بازگشت سخت:

وقتی دلیل دائمی برای به مقصد نرسیدن ایمیل وجود داشته باشد، بازگشت سخت اتفاق می افتد. در چنین شرایطی آدرس ایمیلی که این اتفاق برایش افتاده توسط سرویس دهنده از لیست دریافت کننده ها حذف می شود مهم ترین دلایل بازگشت سخت عبارتند از:
ایمیل دریافت کننده وجود ندارد
نام دامنه وجود ندارد
ایمیل سرور دریافت کننده، به صورت کامل از تحویل ایمیل ها را مسدود کرده است.

Soft Baounce یا بازگشت نرم:

وقتی اتفاق می افتد که یک مساله موقت در تحویل ایمیل به وجود آمده است. در چنین شرایطی آدرس ایمیل مستقیما از لیست دریافت کننده ها حذف نمی شود. ولی اگر این اتفاق چند بار و در چند کمپین مختلف تکرار شود آدرس مزبور از لیست دریافت کننده ها حذف می شود. دلایل بازگشت خوردن نرم یک آدرس ایمیل عبارتند از:
پر بودن صندوق پستی دریافت کننده
از دسترس خارج بودن یا خاموش بودن ایمیل سرور دریافت کننده
بزرگ بودن بیش از حد پیام ایمیل

چطور کلیدواژه های کسب وکارمان را انتخاب کنیم؟

انتخاب کلیدواژه ها به صورت مستقیم در بازاریابی محتوایی و بهینه سازی برای موتورهای جستجو(سئو) تاثیر دارند و به صورت غیر مستقیم بر اغلب فعالیتهای بازاریابی موثر هستند. در این پست سه روش عملی برای انتخاب بهترین کلیدواژه های کسب و کار، به شما آموزش داده خواهد شد.

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید