پروپوزال

با تکمیل فرم، حداکثر در یک روز کاری برای تعیین زمان جلسه اولیه که جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر درباره کسب‌وکارتان هست با شما تماس خواهیم گرفت.

بعد از جلسه ابتدایی اگر تیم ما بتواند به مجموعه شما برای رسیدن به اهداف مدنظرتان کمک نماید، پروپوزال ارسال می‌گردد.

بعد از تایید پروپوزال و شروع همکاری، خدمات مدنظر را آغاز می‌نماییم. در بازه‌های مشخص شده در ایجاب گزارش‌های لازم را به تیم مدیریتی ارائه می‌کنیم.