پروژه‌های ما

مهرباران

مهرباران

در پلتفرم مهرباران ابتدا مددکاران حرفه ای کودکان در معرض بازماندگی یا بازمانده را با روش‌های طراحی شده شناسایی می کنند و پس از بررسی کامل و گردآوری داده ها، پرونده در تیم تخصصی و کارشناسی شامل مددکار اجتماعی، روان شناس، کارشناس آموزش و کارشناس سلامت مطرح و بررسی می شود.

درصد پیشرفت پروژه
100%

لیست خدمات

مهرباران
مهرباران

اخبار و اطلاعیه‌ها

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.