Category: توسعه کسب و کار نوپا

توسعه محصول نرم افزاری
توسعه کسب و کار نوپا

۵ قدم برای طراحی محصول نرم افزاری جدید

فرآیند طراحی محصول نرم افزاری جدید تفاوتی نمی کند یک استارتاپ باشید، یا یک شرکت کوچک یا یک سازمان بزرگ. از زمانی که ایده توسعه

توسعه کسب و کار نوپا

تعامل محوری (Core-Interaction) در پلتفرم

واحد ارزش محوری(Core Value Unit) وقتی راجع به پلتفرم یا هر فرم دیگری از کسب و کارهای اینترنتی فکر می کنیم، ندرتا به چیزی که

بوم نیروهای مشتری
آماده سازی برای ورود به بازار

با استفاده از بوم نیروهای مشتری، مشکلات بهتری را برای حل کردن پیدا کنید

یکی از مراحل متود لین برای توسعه کسب و کار، مصاحبه با مشتریان برای صحت سنجی فرضیات بوم لین است. بوم نیروهای مشتری، روش بهتری برای مصاحبه مشکل ارائه می کند. آش مورای در این نوشته، شما را با مراحل طراحی و استفاده از بوم نیروهای مشتری آشنا می کند.

توسعه کسب و کار نوپا

شروع یک کسب و کار نوپا پلتفرمی

در این مطلب قدم های پنجگانه ای که باید برای توسعه یک کسب و کار نوپا پلتفرمی انجام دهید، تشریح و چارچوبی در این زمینه برای شما ترسیم خواهد شد.